Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Mijnhorecaplein.nl ten aanzien van de website www.mijnhorecaplein.nl u op het vogende:

De informatie op, en overige inhoud van de Mijnhorecaplein.nl-website wordt de bezoeker van de website uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.
De door Mijnhorecaplein.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en Mijnhorecaplein.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Mijnhorecaplein.nl-website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

Mijnhorecaplein.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Gewicht-verliezen.nl-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Mijnhorecaplein.nl en worden de Mijnhorecaplein.nl-sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Mijnhorecaplein.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Mijnhorecaplein.nl behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, de website te wijzigen op elk gewenst moment.

Hoewel Mijnhorecaplein.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Mijnhorecaplein.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Mijnhorecaplein.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op deMijnhorecaplein.nl verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Mijnhorecaplein.nl beschikbare informatie. Mijnhorecaplein.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Mijnhorecaplein.nl.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arno Grevink
www.mijnhorecaplein.nl

Object zoeken
Zoeken in aanbod
Onroerend goed - Koop
Onroerend goed - Huur
Exploitatie - Koop

Inloggen forum